Zabezpieczenie P. Poż.

NAPISZ DO NAS:

biuro@spektra.pl

ZADZWOŃ DO NAS:

22 840 88 80

Grupa Spektra >>

Zabezpieczenie P. Poż.

Zabezpieczenie P. Poż.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe polega na podjęciu działań mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem oraz zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru jak również zapewnieniu odpowiednich sił i środków w celu jego zwalczania. Nasi przeszkoleni specjaliści zorganizują dla Państwa zabezpieczenie przeciwpożarowe, przygotują plan zabezpieczenia, skompletują dokumenty wymagane przez Państwową Straż Pożarna oraz będą w pełnej gotowości do podjęcia interwencji w przypadku zagrożenia pożarowego. Natomiast w przypadku wystąpienia zagrożenia: przeprowadzą szybką i sprawną ewakuację, przystąpią do natychmiastowych działań gaśniczych w celu zabezpieczenia i unieszkodliwienia ewentualnego zagrożenia.