Zabezpieczenie medyczne

NAPISZ DO NAS:

biuro@spektra.pl

ZADZWOŃ DO NAS:

22 840 88 80

Grupa Spektra >>

Zabezpieczenie medyczne

Zabezpieczenie medyczne

Firma Spektra oferuje zabezpieczenie medyczne imprez takich jak: festyny, targi, pikniki, koncerty, zawody sportowe oraz inne imprezy masowe. Posiadamy odpowiedni sprzęt medyczny, dzięki czemu jesteśmy w stanie: zabezpieczyć osoby znajdujące się w miejscu zagrożenia, ocenić parametry życiowe ofiar, ustalić kolejność ich leczenia i transportu oraz zaplanować, zorganizować i nadzorować działania ratownicze w miejscu zdarzenia przed przybyciem służb współdziałania. Dysponujemy sprzętem ochrony osobistej (aparaty oddechowe, ubrania ochronne) i sprzętami medycznymi (aparaty zapewniające drożność oddechową, urządzenia do elektroterapii i tlenoterapii, urządzenia do unieruchomienia i transportu chorych). Jesteśmy w stanie poprowadzić prawidłowo postępowanie przeciwwstrząsowe w tym postępowanie traumatologiczne (tamowanie krwotoków, unieruchamianie i zabezpieczanie złamań). W razie potrzeby możemy przetransportować pacjentów pod nadzorem medycznym do najbliższego szpitala.